Lịch cắt điện Bắc Ninh hôm nay cập nhật đến 23/6

Do nguyên nhân thiếu điện mùa hè nắng nóng trên địa bạn Bắc Ninh .Giải pháp được đưa ra là cắt điện luân phiên các tỉnh thành quận huyện để tập trung vào khu công nghiệp và khu kinh tế trọng điểm.

người chịu thiệt nhất vẫn là người dân, tình trang cúp điện kéo dài dẫn đến sự khó chịu và ức chế cho toàn dân

Không phải ai cũng có thông tin lịch cắt điện Bắc Ninh ,người dân cần phải tra thông tin trên các cơ sở dữ liệu online ,các web evn và hội nhóm zalo face

Dưới đây chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin ngày cắt điện mới nhất cho người dân có nhu cầu xem.

Chi tiết lịch cắt điện tại Bắc Ninh từ ngày 7/6 đến ngày 12/6.
Điện lựcNgàyThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu Vực
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-07 05:00:00.0002023-06-07 07:30:00.000Một phần KH phường Suối Hoa
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-07 06:00:00.0002023-06-07 11:30:00.000Một phần KH phường Đại Phúc và phường Võ Cường
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-07 07:30:00.0002023-06-07 08:30:00.000Không mất điện KH
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-07 08:00:00.0002023-06-08 08:00:00.000Một phần KH phường Khắc Niệm; Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-07 08:00:00.0002023-06-08 08:00:00.000Một phần KH Cum CN Nam Sơn – Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-07 08:00:00.0002023-06-08 08:00:00.000Một phần KH Cụm CN Nam Sơn – Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-07 08:00:00.0002023-06-08 08:00:00.000Một phần KH Cum CN Nam Sơn – Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-07 08:40:00.0002023-06-07 12:00:00.000Không mất điện KH
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-07 09:15:00.0002023-06-07 11:00:00.000Một phần KH phường Ninh Xá
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-07 10:30:00.0002023-06-07 12:00:00.000Một phần KH phường Ninh Xá
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-07 13:30:00.0002023-06-07 17:00:00.000Một phần KH phường Hòa Long
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-07 14:00:00.0002023-06-07 16:30:00.000Một phần KH phường Võ Cường
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-08 05:00:00.0002023-06-08 07:00:00.000Một phần KH phường Suối Hoa
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-08 05:30:00.0002023-06-08 12:00:00.000Một phần KH phường Tiền An
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-08 07:00:00.0002023-06-08 08:30:00.000Một phần KH phường Tiền An
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-08 10:15:00.0002023-06-08 12:00:00.000Một phần KH phường Vệ An
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-08 13:30:00.0002023-06-08 15:00:00.000Một phần KH phường Vạn An
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-09 05:30:00.0002023-06-09 12:00:00.000Một phần KH phường Suối Hoa
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-09 07:00:00.0002023-06-09 12:00:00.000Một phần KH phường Đại Phúc
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-09 07:30:00.0002023-06-09 08:30:00.000Không mất điện KH
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-09 07:30:00.0002023-06-09 10:00:00.000Một phần KH phường Nam Sơn
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-09 08:00:00.0002023-06-10 08:00:00.000Một phần KH Cum CN Nam Sơn – Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-09 08:00:00.0002023-06-10 08:00:00.000Một phần KH Cụm CN Nam Sơn – Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-09 08:00:00.0002023-06-10 08:00:00.000Một phần kH Cum CN Nam Sơn – Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-09 08:00:00.0002023-06-10 09:00:00.000Một phần KH phường Khắc Niệm; Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-09 08:40:00.0002023-06-09 12:00:00.000Không mất điện KH
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-09 14:00:00.0002023-06-09 16:30:00.000Một phần KH phường Phong Khê
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-11 08:00:00.0002023-06-12 08:00:00.000Một phần KH phường Khắc Niệm; Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-11 08:00:00.0002023-06-12 08:00:00.000Một phần KH Cụm CN Nam Sơn – Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-11 08:00:00.0002023-06-12 08:00:00.000Một phần KH Cụm CN Nam Sơn – Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh2023-06-11 08:00:00.0002023-06-12 08:00:00.000Một phần KH Cum CN Nam Sơn – Hạp Lĩnh
Đánh giá post