Lịch cắt điện Bình Định hôm nay cập nhật đến 23/6

Do nguyên nhân thiếu điện mùa hè nắng nóng trên địa bạn Bình Định .Giải pháp được đưa ra là cắt điện luân phiên các tỉnh thành quận huyện để tập trung vào khu công nghiệp và khu kinh tế trọng điểm.

người chịu thiệt nhất vẫn là người dân, tình trang cúp điện kéo dài dẫn đến sự khó chịu và ức chế cho toàn dân

Không phải ai cũng có thông tin lịch cắt điện Bình Định ,người dân cần phải tra thông tin trên các cơ sở dữ liệu online ,các web evn và hội nhóm zalo face

Dưới đây chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin ngày cắt điện mới nhất cho người dân có nhu cầu xem.

Điện LựcNgàyBắt đầuKết thúcKhu vực
Điện lực An Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 06:0008:16

Khu vực : BH535018 Xưởng Sửa Máy Bay


Lý do : ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Quy Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 07:0011:00

Khu vực : AC530640 TĐC Bắc Nhơn Phước


Lý do : Lắp xà, sứ đỡ cáp và đấu đầu cáp ngầm ĐZ 22kV vào 3 đầu cực phía dưới PĐ Khe Đá 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 07:0011:00

Khu vực : AC539009 Nhơn Phước 1


Lý do : Lắp xà, sứ đỡ cáp và đấu đầu cáp ngầm ĐZ 22kV vào 3 đầu cực phía dưới PĐ Khe Đá 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 07:0011:00

Khu vực : AC539010 Nhơn Phước 2


Lý do : Lắp xà, sứ đỡ cáp và đấu đầu cáp ngầm ĐZ 22kV vào 3 đầu cực phía dưới PĐ Khe Đá 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 07:0011:00

Khu vực : AC539011 Nhơn Phước 3


Lý do : Lắp xà, sứ đỡ cáp và đấu đầu cáp ngầm ĐZ 22kV vào 3 đầu cực phía dưới PĐ Khe Đá 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 07:0011:00

Khu vực : AC539126 TBA Bắc Nhơn Phước 1


Lý do : Lắp xà, sứ đỡ cáp và đấu đầu cáp ngầm ĐZ 22kV vào 3 đầu cực phía dưới PĐ Khe Đá 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 07:0011:00

Khu vực : AC539127 TBA Bắc Nhơn Phước 2


Lý do : Lắp xà, sứ đỡ cáp và đấu đầu cáp ngầm ĐZ 22kV vào 3 đầu cực phía dưới PĐ Khe Đá 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 07:0011:00

Khu vực : AH531040 TBA Tăng áp Nhơn Phước


Lý do : Lắp xà, sứ đỡ cáp và đấu đầu cáp ngầm ĐZ 22kV vào 3 đầu cực phía dưới PĐ Khe Đá 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 07:0011:00

Khu vực : AH539329 TBA Chiếu sáng Bắc Nhơn Phước


Lý do : Lắp xà, sứ đỡ cáp và đấu đầu cáp ngầm ĐZ 22kV vào 3 đầu cực phía dưới PĐ Khe Đá 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 07:1509:15

Khu vực : AC539109 Võ Văn Dũng


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 09:3011:30

Khu vực : AC539062 Hoàng Văn Thụ 2


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 05:3010:45

Khu vực : BC530124 Nhơn Thọ 1 XBT


Lý do : Di dời cột ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 13:4515:45

Khu vực : AC530854 Mộc Ngô Mây 2


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 05:3010:45

Khu vực : BC530127 Thọ Sơn XBT


Lý do : Di dời cột ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 05:3010:45

Khu vực : BC530128 Gò Ké XBT


Lý do : Di dời cột ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 05:3010:45

Khu vực : BC530129 Nhơn Thọ 2 XBT


Lý do : Di dời cột ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 05:3010:45

Khu vực : BC530130 Vườn Mít XBT


Lý do : Di dời cột ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 05:3010:45

Khu vực : BC530143 Nhơn Thọ 3


Lý do : Di dời cột ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 05:3010:45

Khu vực : BC530709 Vườn Mít 2


Lý do : Di dời cột ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn08/06/2023Cúp điện từ 05:3010:45

Khu vực : BH531014 Trường An Nhơn 3


Lý do : Di dời cột ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn08/06/2023Cúp điện từ 07:0013:45

Khu vực : CC537161 TBA Mỹ Lộc 3


Lý do : Hoán chuyển MBA 320kVA Mỹ Lộc 3-320kVA XT471TQU cho MBA 250kVA Mỹ Lộc 4-XT471TQU-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn08/06/2023Cúp điện từ 10:1512:15

Khu vực : CC573241 TBA Tân An 3


Lý do : Hoán chuyển MBA 400kV Tân An 3- XT473TQU cho TBA Mỹ Lộc 3-XT471TQU (lấy MBA 250kVA Mỹ Lộc 4 lắp cho TBA Tân An 3 và lấy MBA 400kVA Tân An 3 lắp cho TBA Mỹ Lộc 3).-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn08/06/2023Cúp điện từ 07:4509:45

Khu vực : CC573182 TBA Mỹ Lộc 4


Lý do : Hoán chuyển MBA 250kVA Mỹ Lộc 4 XT471TQU bằng MBA 320kVA Mỹ Lộc 3-XT471TQU (lấy MBA 320kVA Mỹ Lộc 3 lắp cho TBA Mỹ Lộc 4, chuyển MBA 250kVA Mỹ Lộc 4 lắp cho TBA Tân An 3)-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn08/06/2023Cúp điện từ 07:4509:45

Khu vực : CH539134 TBA 180 KVA Nguyễn Tử Các- K6 Tam Quan


Lý do : Hoán chuyển MBA 250kVA Mỹ Lộc 4 XT471TQU bằng MBA 320kVA Mỹ Lộc 3-XT471TQU (lấy MBA 320kVA Mỹ Lộc 3 lắp cho TBA Mỹ Lộc 4, chuyển MBA 250kVA Mỹ Lộc 4 lắp cho TBA Tân An 3)-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ08/06/2023Cúp điện từ 07:0015:15

Khu vực : EC538163 VÂN AN


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ08/06/2023Cúp điện từ 07:0015:15

Khu vực : EC538164 VÂN HÒA


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ08/06/2023Cúp điện từ 07:0015:15

Khu vực : EC538213 VÂN AN 2


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ08/06/2023Cúp điện từ 07:0015:15

Khu vực : EH539743 Truyền tải điện Bình Định


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong08/06/2023Cúp điện từ 06:3008:00

Khu vực : DC532024 TBA UB Bình Hòa


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA UB.Bình Hòa (C72/1)- XT472/C71-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong08/06/2023Cúp điện từ 08:1509:45

Khu vực : DC530251 TBA Bình Hòa 3


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Bình Hòa 3 (C72/15)- XT472/C71-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn08/06/2023Cúp điện từ 08:1511:15

Khu vực : CH539070 TBA số 1 DNTN Quí


Lý do : Thay máy áp-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong08/06/2023Cúp điện từ 10:0011:30

Khu vực : DC532027 TBA Trường Định


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Trường Định (C79/3)- XT472/C71-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn08/06/2023Cúp điện từ 08:1511:15

Khu vực : CH539071 TBA số 2 DNTN Quí


Lý do : Thay máy áp-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong08/06/2023Cúp điện từ 14:0015:30

Khu vực : DC532029 TBA An Dõng


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA An Dõng (C60/1)- XT472/C71-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn08/06/2023Cúp điện từ 08:1511:15

Khu vực : CH539074 TBA số 3 DNTN Quí


Lý do : Thay máy áp-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong08/06/2023Cúp điện từ 15:4517:30

Khu vực : DH539060 TBA Kho Bạc Tây Sơn


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Kho Bạc Tây Sơn (C30/8/2)- XT474/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Hoài Ân08/06/2023Cúp điện từ 07:3008:30

Khu vực : IH539019 TBA Bãi giếng cấp nước


Lý do : Thay HTĐĐ Định kỳ-Kế hoạch-

Điện Lực Hoài Ân08/06/2023Cúp điện từ 09:0010:00

Khu vực : IH539144 Trang Trại Chăn Nuôi Bảo Châu


Lý do : Thay HTĐĐ Định kỳ-Kế hoạch-

Điện Lực Hoài Ân08/06/2023Cúp điện từ 10:3011:30

Khu vực : IH539120 Trạm Chăn Nuôi Trần Thị Tuyết


Lý do : Thay HTĐĐ Định kỳ-Kế hoạch-

Điện Lực Hoài Ân08/06/2023Cúp điện từ 13:3014:30

Khu vực : IH539193 TBA Trang trại heo Nguyễn Phúc Ánh


Lý do : Thay HTĐĐ Định kỳ-Kế hoạch-

Điện Lực Hoài Ân08/06/2023Cúp điện từ 15:0016:00

Khu vực : IH539169 Thanh Tùng


Lý do : Thay HTĐĐ Định kỳ-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn09/06/2023Cúp điện từ 06:3013:30

Khu vực : AC530819 Hai Bà Trưng 1


Lý do : Dựng cột sang ĐZ 22/0,4kV, xử lý hành lang tuyến-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn09/06/2023Cúp điện từ 06:3013:30

Khu vực : AC530829 Hoàng Diệu


Lý do : Dựng cột sang ĐZ 22/0,4kV, xử lý hành lang tuyến-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn09/06/2023Cúp điện từ 06:3013:30

Khu vực : AC530830 Hai Bà Trưng 3


Lý do : Dựng cột sang ĐZ 22/0,4kV, xử lý hành lang tuyến-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn09/06/2023Cúp điện từ 06:3013:30

Khu vực : AC530832 Phạm Hùng 1


Lý do : Dựng cột sang ĐZ 22/0,4kV, xử lý hành lang tuyến-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn09/06/2023Cúp điện từ 06:3013:30

Khu vực : AC539104 Phạm Ngọc Thạch 2


Lý do : Dựng cột sang ĐZ 22/0,4kV, xử lý hành lang tuyến-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn09/06/2023Cúp điện từ 06:3013:30

Khu vực : AH531045 TBA Phòng Cháy Chữa Cháy


Lý do : Dựng cột sang ĐZ 22/0,4kV, xử lý hành lang tuyến-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn09/06/2023Cúp điện từ 06:3013:30

Khu vực : AH539214 TBA Chiếu Sáng TT TM


Lý do : Dựng cột sang ĐZ 22/0,4kV, xử lý hành lang tuyến-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn09/06/2023Cúp điện từ 07:0015:20

Khu vực : BC530425 TBA Nhơn Thuận 2 XBT


Lý do : Đại tu ĐZ trung áp NR Nhơn Thuận 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn09/06/2023Cúp điện từ 06:3013:30

Khu vực : AH539233 TBA Quy Nhơn Plaza


Lý do : Dựng cột sang ĐZ 22/0,4kV, xử lý hành lang tuyến-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn09/06/2023Cúp điện từ 07:0015:20

Khu vực : BC530580 Thuận Thái XBT


Lý do : Đại tu ĐZ trung áp NR Nhơn Thuận 2-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn09/06/2023Cúp điện từ 07:0015:20

Khu vực : BH535045 TBA chiếu sáng số 1 ĐT.631


Lý do : Đại tu ĐZ trung áp NR Nhơn Thuận 2-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong09/06/2023Cúp điện từ 06:3008:00

Khu vực : DC532061 TBA UB Tây Vinh


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA UB. Tây Vinh (C103/23)- XT472/C71-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong09/06/2023Cúp điện từ 08:1509:45

Khu vực : DC532063 TBA Bến Đức


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Bến Đức (C103/20/16)- XT472/C71-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong09/06/2023Cúp điện từ 10:0011:30

Khu vực : DC532067 TBA Bến Đức 2


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Bến Đức 2 (C103/20/25)- XT472/C71-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong09/06/2023Cúp điện từ 14:0015:30

Khu vực : DC530430 TBA Trần Hưng Đạo


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Trần Hưng Đạo (C77)- XT474/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong09/06/2023Cúp điện từ 15:4517:30

Khu vực : DC538053 TBA Lê Lợi


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Lê Lợi (C56/2)- XT474/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong09/06/2023Cúp điện từ 15:4517:30

Khu vực : DH534098 TBA Nhà hàng Minh Thành


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Lê Lợi (C56/2)- XT474/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn10/06/2023Cúp điện từ 07:1509:45

Khu vực : CC537148 TBA Ngọc Sơn


Lý do : Di dời ĐZ 0,4kV XT2 TBA Ngọc Sơn để thi công đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn10/06/2023Cúp điện từ 07:1509:45

Khu vực : CC537150 TBA Tài Lương 2


Lý do : Di dời ĐZ 0,4kV XT2 TBA Tài Lương 2 để thi công đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ10/06/2023Cúp điện từ 07:0009:15

Khu vực : EC538115 ỦY BAN MỸ CÁT


Lý do : Đấu nối sang tải, vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ10/06/2023Cúp điện từ 13:4516:00

Khu vực : EC538026 XUÂN BÌNH (UB Mỹ Thành)


Lý do : Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539210 TBA Chiếu sáng 10


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539211 TBA Chiếu sáng 11


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539212 TBA Huệ Cư 2


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539213 TBA Công ty TNHH &XD Trung Tín


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539214 TBA Cong ty TNHH Trang Thịnh Phát 2


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539215 TBA Công ty CPĐTPT An Lao 3


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539220 TBA Vương Nhật Quân


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539225 TBA KDC Gò vênh


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539229 Lò đốt rác thải An Hòa


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:3009:15

Khu vực : IH539121 TBA Trung Tâm Y Tế Hoài Ân


Lý do : Kiểm định thiết bị tại TBA (theo TT33/2015)-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 09:3011:15

Khu vực : IH539021 TBA Hồ vạn Hội


Lý do : Kiểm định thiết bị tại TBA (theo TT33/2015)-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 13:3015:15

Khu vực : IH519143 TBA Vườn Dược Liệu An Toàn


Lý do : Kiểm định thiết bị tại TBA (theo TT33/2015)-Đột xuất-

Điện Lực Quy Nhơn11/06/2023Cúp điện từ 13:4517:15

Khu vực : AH539229 TBA UBND Tỉnh


Lý do : Xử lý tiếp xúc Bushing hạ áp, tra phát quang HLT-Kế hoạch-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0013:00

Khu vực : IH519040 TBA An Vinh 1


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0013:00

Khu vực : IH519041 TBA An Vinh 2


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0013:00

Khu vực : IH519042 TBA An Vinh 3


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0013:00

Khu vực : IH519051 TBA Thôn 4/1 An Vinh


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0013:00

Khu vực : IH519052 TBA Thôn 4/2 An Vinh


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0013:00

Khu vực : IH519053 TBA Thôn 5 An Vinh


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0013:00

Khu vực : IH519055 TBA Thôn 7 An Vinh


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0013:00

Khu vực : IH519057 TBA An Hưng 3


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0013:00

Khu vực : IH519059 TBA An Hưng 5


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0013:00

Khu vực : IH519122 TBA An Vinh 6


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0013:00

Khu vực : IH519142 TBA Đồng Mít


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0013:00

Khu vực : IH539029 TBA An Hưng 2


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0013:00

Khu vực : IH539043 TBA An Hưng 1


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0013:00

Khu vực : IH539060 TBA Khu Tái Định cư An trung


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0013:00

Khu vực : IH539081 TBA An Trung 7


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0013:00

Khu vực : IH539164 TBA TĐC Đồng Mít 2


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH519001 TBA BTS Viettel


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH519022 TBA Thôn 2 Ân Nghĩa


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH519056 TBA An Trung 8


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH519058 TBA An trung 3


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH519064 TBA Thôn 2/1 An toàn


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH519065 TBA Thôn 2/2 An Toàn


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH519066 TBA Thôn 3 An Toàn


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH519067 TBA Thôn 4 Ân Nghĩa


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH519069 TBA Thôn 1 Ân Nghĩa


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH519070 TBA Thôn 4 An Quang


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH519072 TBA Thôn 5 Ân nghĩa


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH519113 TBA Rừng Đặc Dụng An Toàn


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH519118 TBA Phân Trường 1 An Toàn


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH519128 TBA Thôn 3 An Nghĩa


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH519129 TBA Thôn 1 An Toàn


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH519143 TBA Vườn Dược Liệu An Toàn


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH519144 Trạm BTS – BDH0424 Viettel xã An Nghĩa, An Lão


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539006 TBA Truyền thanh An Lão


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539008 TBA TT Y tế Huyện


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539009 TBA Bưu điện An lão


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539010 TBA Đá thuận Đức


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539025 TBA Hưng Nhơn ( DD Thị trấn)


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539026 TBA Long Khánh


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539027 TBA Hưng Long


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539028 TBA Thuận An


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539030 TBA Ủy Ban Huyện


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539031 TBA An Hưng 4


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539032 TBA Xuân Phong


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539033 TBA An Quang 2


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539034 TBA An Quang 1


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539035 TBA Thanh Sơn


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539036 TBA An trung 4


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539037 TBA TT Xã An trung


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539046 TBA Gò Đồn


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539047 TBA An trung 5


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539048 TBA Cây Duối( dân dụng)


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539049 TBA Bàu dài( dân dụng )


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539050 TBA Xuân Phong 2


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539061 TBA Vạn Long


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539062 TBA Long Hòa


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539063 TBA Hưng Nhượng


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539073 TBA An trung 1


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539074 TBA An Quang 3


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539082 TBA An Tân 1


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539126 TBA Thuận An 2


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539127 TBA Thanh Sơn 2


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539133 TBA TT Y Tế huyện An Lão


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539134 TBA Nước Xáng 4 (Trạm 4)


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539135 TBA SX Gạch Ngói Hai Tây


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539136 Trang Trại Nguyễn Thị Dung


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539137 TBA SX GẠCH AN PHÚ


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539139 TBA T1 Gò Núi Một, An Lão


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539140 TBA T2 Gò Núi Một, An Lão


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539141 Trung Tâm Hành Chính An Lão


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539160 TBA Hồ Đồng Mít -TC3


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539162 TBA TĐC Đồng MÍt 1-1


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539163 TBA TĐC Đồng Mít 1-2


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539171 Gò Bùi


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539173 TBA ĐMT An Quang T1


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539174 TBA ĐMT An Quang T2


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539175 TBA ĐMT CNX An Quang


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539177 TBA Khu giãn dân Đồng Bàu


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539191 TBA Thủy điện Hồ Đồng Mít


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539196 TBA Huệ Cư


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539198 TBA Hưng Nhơn 2


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539199 TBA Kho Bạc An Lão


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539202 HTX ND và DVTH An Toàn


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539204 TBA Sơn Thủy


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Hoài Ân11/06/2023Cúp điện từ 07:0010:00

Khu vực : IH539209 TBA Chiếu sáng 9


Lý do : Lắp kim thu sét, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, thay 03FCO bằng 03LB-FCO NR Huệ Cư 2, đấu nối ĐZ 22kV TBA Thành Đạt-Đột xuất-

Điện Lực Quy Nhơn12/06/2023Cúp điện từ 07:1511:30

Khu vực : AC530565 Hoàng Quốc Việt 1


Lý do : Xử lý rịn dầu tại van báo mức dầu MBA, CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn12/06/2023Cúp điện từ 07:1509:15

Khu vực : AC530602 Liên Cơ Ngô Mây


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn12/06/2023Cúp điện từ 09:3011:30

Khu vực : AC530645 Liên cơ Ngô Mây 2


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn12/06/2023Cúp điện từ 13:3017:30

Khu vực : AC530281 TĐC Xóm Cổng


Lý do : Xử lý nấc phân áp MBA bị rịn dầu, CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn12/06/2023Cúp điện từ 07:0014:45

Khu vực : CC535145 TBA Cửu Lợi Nam


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline để đại tu ĐZ 22kV XT476TQU-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn12/06/2023Cúp điện từ 07:0014:45

Khu vực : CC535150 TBA Song Võ 2


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline để đại tu ĐZ 22kV XT476TQU-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn12/06/2023Cúp điện từ 07:0014:45

Khu vực : CH539221 TBA Chiếu Sáng Số 3 Lại Giang-Thiện Chánh


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline để đại tu ĐZ 22kV XT476TQU-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn12/06/2023Cúp điện từ 09:0016:30

Khu vực : CC535139 TBA Song Võ


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline để đại tu ĐZ 22kV XT476TQU-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ12/06/2023Cúp điện từ 07:0015:30

Khu vực : EC530312 THUẬN ĐẠO


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ12/06/2023Cúp điện từ 07:0015:30

Khu vực : EC538083 Thuận An 2


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong12/06/2023Cúp điện từ 06:3008:00

Khu vực : DC530418 TBA Làng Cam


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Làng Cam (C31/97)- XT476/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong12/06/2023Cúp điện từ 08:1509:45

Khu vực : DC530420 TBA Khu Kinh tế mới AB


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Khu Kinh Tế Mới A&B (C31/77/12)- XT476/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong12/06/2023Cúp điện từ 10:0011:30

Khu vực : DH534047 TBA Phát Lộc


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Phát Lộc (C31/33/1)- XT476/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong12/06/2023Cúp điện từ 14:0015:30

Khu vực : DH534057 TBA Gạch Ngói Phú Phong (HTX)


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA+ Thay định kỳ TI TBA Gạch Ngói Phú Phong (C31/23B/2)- XT476/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong12/06/2023Cúp điện từ 15:4517:30

Khu vực : DH534062 TBA BALE Tây Sơn


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA ABLE Tây Sơn (C31/20/5/1)- XT476/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn13/06/2023Cúp điện từ 06:3012:00

Khu vực : AC530563 Bạch Đằng 4


Lý do : Dựng cột chen, lắp xà sang ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn13/06/2023Cúp điện từ 06:3012:00

Khu vực : AC530568 Trần Hưng Đạo 2


Lý do : Dựng cột chen, lắp xà sang ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn13/06/2023Cúp điện từ 06:3012:00

Khu vực : AC530581 Bạch Đằng 2


Lý do : Dựng cột chen, lắp xà sang ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn13/06/2023Cúp điện từ 06:3012:00

Khu vực : AC530582 Bạch Đằng 3


Lý do : Dựng cột chen, lắp xà sang ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn13/06/2023Cúp điện từ 06:3012:00

Khu vực : AC530583 Lê Lợi


Lý do : Dựng cột chen, lắp xà sang ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn13/06/2023Cúp điện từ 06:3012:00

Khu vực : AH539162 TBA Chánh Thắng


Lý do : Dựng cột chen, lắp xà sang ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn13/06/2023Cúp điện từ 06:3012:00

Khu vực : AH539872 TBA Mầm non Sao Mai


Lý do : Dựng cột chen, lắp xà sang ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong13/06/2023Cúp điện từ 06:3008:00

Khu vực : DC538034 TBA Trường Định 2


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Trường Định 2 (C66/9/6)- XT482/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong13/06/2023Cúp điện từ 08:1509:45

Khu vực : DH532035 TBA Việt Đức


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Việt Đức (C66/9/11/3)- XT482/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong13/06/2023Cúp điện từ 10:0011:30

Khu vực : DH530234 TBA Hai Tây


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Hai Tây (C66/11-2/2)- XT482/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong13/06/2023Cúp điện từ 14:0015:30

Khu vực : DH532038 TBA Văn Việt


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Hai Tây (C66/11-2/2)- XT482/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong13/06/2023Cúp điện từ 15:4517:30

Khu vực : DH532043 TBA Hiền – Nhân


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Hiền Nhân (C66/4A/4)- XT482/TSO-Kế hoạch-

Điện lực Tuy Phước13/06/2023Cúp điện từ 08:1509:40

Khu vực : HC530281 TBA Vinh Quang 1


Lý do : Đấu nối sang tải ĐZ 0,4KV chống quá tải C117 Lộ đông TBA Vinh Quang và cột 104 Lộ nam TBA Vinh Quang 2-Kế hoạch-

Điện lực Tuy Phước13/06/2023Cúp điện từ 08:1509:40

Khu vực : HC530282 TBA Vinh Quang 2


Lý do : – Đấu nối sang tải ĐZ 0,4KV chống quá tải C117 Lộ đông TBA Vinh Quang và cột 104 Lộ nam TBA Vinh Quang 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn13/06/2023Cúp điện từ 07:0012:00

Khu vực : AC539083 Chung cư Nam Ngân


Lý do : Đấu nối cáp ngầm vào tủ RMU Chung cư Nam Ngân cấp điện TBA KDC Trần Hưng Đạo 1-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn13/06/2023Cúp điện từ 07:1511:45

Khu vực : AC530220 Đoàn Tuồng


Lý do : Tháo 3 lèo đầu trên FCO và bọc cách điện ĐZ 22KV, bằng phương pháp Hotline-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát13/06/2023Cúp điện từ 07:3011:00

Khu vực : GC530818 Xuân Hội


Lý do : Kiểm tra bảo dưỡng, thay chống sét TBA-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát13/06/2023Cúp điện từ 14:1515:45

Khu vực : GC530411 TBA Đông Hoà Đại


Lý do : Kiểm tra bảo dưỡng, thay chống sét TBA-Kế hoạch-

Điện lực Tuy Phước13/06/2023Cúp điện từ 07:4510:45

Khu vực : HC530155 TBA Vinh Bắc


Lý do : Thay MBA TBA Vinh Bắc – XT477PSO TBA Vinh Bắc – XT477PSO-Kế hoạch-

Điện lực Tuy Phước13/06/2023Cúp điện từ 14:1516:45

Khu vực : HC530163 TBA Cây Gạo


Lý do : Lắp ATM , tách lộ đường dây 0,4kv , bão dưỡng TBA Cây Gạo TBA Cây Gạo – XT471ANH-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn13/06/2023Cúp điện từ 07:1509:15

Khu vực : CC533177 TBA Thạnh Xuân đông


Lý do : Thay thế ĐZ 0,4kV hỏng cách điện mất an toàn-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn13/06/2023Cúp điện từ 07:1508:45

Khu vực : CC533203 TBA Ngọc Sơn Bắc


Lý do : Xử lý rịn dầu mặt bích MBA và TNĐK CBM cấp độ 2 TBA Ngọc Sơn Bắc-XT 473 HNH-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn13/06/2023Cúp điện từ 08:4510:45

Khu vực : CC532182 TBA Bình Đê


Lý do : Xử lý thay ống chỉ thị mức dầu bị hỏng-chảy dầu MBA TBA Bình Đê tại hiện trường-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn14/06/2023Cúp điện từ 07:1511:45

Khu vực : AC530213 DC Bông Hồng


Lý do : Di dời cột điện ĐZ 0,4kV-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn14/06/2023Cúp điện từ 07:1511:45

Khu vực : AC530227 DC Bông Hồng 3


Lý do : Di dời cột điện ĐZ 0,4kV-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn14/06/2023Cúp điện từ 07:1508:45

Khu vực : CC573202 TBA Diễn Khánh


Lý do : Xử lý rịn dầu nấc phân áp MBA và TNĐK CBM cấp độ 2 TBA Diễn Khánh-XT 476 HNH-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong14/06/2023Cúp điện từ 06:3008:00

Khu vực : DC530412 TBA Phú Xuân 2


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Phú Xuân 2 (C24-2/18)- XT474/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong14/06/2023Cúp điện từ 08:1509:45

Khu vực : DC530405 TBA Võ Lai


Lý do : CMB cấp độ 2 Võ Lai (C24-1/1)- XT474/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong14/06/2023Cúp điện từ 10:0011:30

Khu vực : DC530404 TBA Nguyễn Thiện Thuật 1


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Nguyễn Thiện Thuật (C21/1)- XT482/TSO-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ14/06/2023Cúp điện từ 06:1515:00

Khu vực : EC538147 ĐỒNG ĐÁ


Lý do : Dựng cột, thay xà sứ, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong14/06/2023Cúp điện từ 14:0015:30

Khu vực : DC530416 TBA Mục Đồng


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Mục Đồng (C30/15)- XT474/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong14/06/2023Cúp điện từ 15:4517:30

Khu vực : DC530440 TBA Hòa Bắc


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Hòa Bắc (C19/1)- XT478/TSO-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ14/06/2023Cúp điện từ 06:4510:45

Khu vực : EC530307 THE THE


Lý do : Lắp chụp đầu cột ĐZ 0,4kV-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ14/06/2023Cúp điện từ 06:4510:45

Khu vực : EC538057 Thôn 4.1


Lý do : Lắp chụp đầu cột ĐZ 0,4kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530413 TBA Sơn Quy


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530414 TBA UB Cát Sơn


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0017:30

Khu vực : GC530415 TBA Thạch Bàn Tây


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay xà, khóa néo dây, chụp đầu cột ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0017:30

Khu vực : GC530416 TBA Hội Sơn


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay xà, khóa néo dây, chụp đầu cột ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0017:30

Khu vực : GC530417 TBA Sơn Lặc


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay xà, khóa néo dây, chụp đầu cột ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0017:30

Khu vực : GC530418 TBA Cát Sơn 1


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay xà, khóa néo dây, chụp đầu cột ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530419 Thạch Bàn Tây 2


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530420 Đại Khoang 3


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530427 Ủy Ban Cát Lâm


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530428 Thuận Ái


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530429 An Điềm


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530430 Đại Khoan 2


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530431 Kinh tế mới Cát Lâm


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530432 Nghĩa Trang


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530433 Đại Khoan 1


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530434 Thuận Phong


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530435 Đại Khoan 4


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530436 Thuận Hiệp


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530892 Ủy ban Cát Sơn 2


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530893 Đại Khoan 5


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530900 UB Cát Lâm 2


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0017:30

Khu vực : GC530940 Sơn Lâm


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay xà, khóa néo dây, chụp đầu cột ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530941 Thuận Phong 2


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530942 An Điềm 2


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GD539173 ĐMT Cát Lâm 1 -T5


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GD539174 ĐMT Cát Lâm 1


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GD539175 ĐMT Cát Lâm 2 – T4


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GD539176 ĐMT Cát Lâm 2 – T2


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GD539177 ĐMT Vengy Solar -T3


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GD539178 ĐMTMN TXCOM


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GD539179 ĐMTMN SOLAR


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GD539180 ĐMTMN ADC VN


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0017:30

Khu vực : GH519029 Đại Đội Công Binh


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay xà, khóa néo dây, chụp đầu cột ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0017:30

Khu vực : GH539030 Hồ Hội Sơn


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay xà, khóa néo dây, chụp đầu cột ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GH539086 Chăn nuôi Việt Thắng


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GH539131 Trại gà Hữu Chiến


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GH539198 Việt Thắng 3


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GH539199 Việt Thắng 1


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát14/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GH539206 Việt Đan 4


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn14/06/2023Cúp điện từ 07:1509:15

Khu vực : AC533040 Lê Lai


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn14/06/2023Cúp điện từ 09:3011:30

Khu vực : AC530822 Nguyễn Văn Trỗi


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn14/06/2023Cúp điện từ 13:4515:45

Khu vực : AC530825 Vũ Bảo


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ14/06/2023Cúp điện từ 06:1515:00

Khu vực : EC538125 HỘI PHÚ TÂY


Lý do : Dựng cột, thay xà sứ, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ14/06/2023Cúp điện từ 06:1515:00

Khu vực : EC538148 HỘI PHÚ


Lý do : Dựng cột, thay xà sứ, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ14/06/2023Cúp điện từ 06:1515:00

Khu vực : EC538431 Hội Phú 2


Lý do : Dựng cột, thay xà sứ, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ14/06/2023Cúp điện từ 06:1515:00

Khu vực : EH530701 Công ty cố phần Đá VRG Bình Định


Lý do : Dựng cột, thay xà sứ, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ14/06/2023Cúp điện từ 06:1515:00

Khu vực : EH539144 Khai thác đá số 2 Mỹ Hòa (TBA số 2)


Lý do : Dựng cột, thay xà sứ, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ14/06/2023Cúp điện từ 06:1515:00

Khu vực : EH539147 Khai thác đá số 2 Mỹ Hòa (TBA VRG 3)


Lý do : Dựng cột, thay xà sứ, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ14/06/2023Cúp điện từ 06:1515:00

Khu vực : EH539151 Đông á


Lý do : Dựng cột, thay xà sứ, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ14/06/2023Cúp điện từ 06:1515:00

Khu vực : EH539152 DNTN TM&XD Bảo Thắng


Lý do : Dựng cột, thay xà sứ, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ14/06/2023Cúp điện từ 06:1515:00

Khu vực : EH539159 TBA Xí nghiệp 380


Lý do : Dựng cột, thay xà sứ, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ14/06/2023Cúp điện từ 06:1515:00

Khu vực : EH539180 Công tyTNHH MTV KS Tuấn Đạt


Lý do : Dựng cột, thay xà sứ, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ14/06/2023Cúp điện từ 06:1515:00

Khu vực : EH539751 Bảo Thắng 2


Lý do : Dựng cột, thay xà sứ, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ14/06/2023Cúp điện từ 06:1515:00

Khu vực : EH539752 Bảo Thắng 3


Lý do : Dựng cột, thay xà sứ, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ14/06/2023Cúp điện từ 06:1515:00

Khu vực : EH539779 Đá Đông Á 2


Lý do : Dựng cột, thay xà sứ, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài14/06/2023Cúp điện từ 07:4510:45

Khu vực : FC530147 Bình An


Lý do : Thay MBA để bảo dưỡng SC-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài14/06/2023Cúp điện từ 08:1509:45

Khu vực : FH53B718 Tân Duy Ngọc


Lý do : Kiểm tra CBM cấp độ 2 TBA phân phối-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài14/06/2023Cúp điện từ 10:1511:45

Khu vực : FD53B104 ĐMT Việt Mỹ 2


Lý do : Kiểm tra CBM cấp độ 2 TBA phân phối-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài14/06/2023Cúp điện từ 13:4516:15

Khu vực : FC53A801 An Hòa 2


Lý do : Thay MBA để bảo dưỡng SC-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài14/06/2023Cúp điện từ 14:1515:45

Khu vực : FH534003 Tái định cư Phú Tài


Lý do : Kiểm tra CBM cấp độ 2 TBA phân phối-Kế hoạch-

Điện lực Tuy Phước14/06/2023Cúp điện từ 07:1508:45

Khu vực : HC530258 TBA Kim Đông


Lý do : Kiểm tra bão dưỡng , sơn MBA bị rỉ sét TBA Kim Đông – XT471PSO-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn15/06/2023Cúp điện từ 07:1509:15

Khu vực : CC530424 TBA Đào Duy Từ 1


Lý do : Thay 2 sợi cáp lộ XT1, XT 2 TBA Đào Duy Từ 1 bị hỏng cách điện.-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài15/06/2023Cúp điện từ 07:4511:00

Khu vực : FH53A605 NLSH Tín Nhân 1


Lý do : Thay định kỳ HT đo đếm TBA chuyên dùng-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong15/06/2023Cúp điện từ 06:3014:30

Khu vực : DC538067 TBA PHÚ AN 1


Lý do : Cải tạo di dời ĐZ22kV (Theo yêu cầu của UB xã Bình Nghi) – ĐZ22kV từ C33A đến C52-XT478/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong15/06/2023Cúp điện từ 06:3014:30

Khu vực : DC538068 TBA PHU AN 2


Lý do : Cải tạo di dời ĐZ22kV (Theo yêu cầu của UB xã Bình Nghi) – ĐZ22kV từ C33A đến C52-XT478/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong15/06/2023Cúp điện từ 06:3014:30

Khu vực : DH534052 TBA Hoàng Yến


Lý do : Cải tạo di dời ĐZ22kV (Theo yêu cầu của UB xã Bình Nghi) – ĐZ22kV từ C33A đến C52-XT478/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong15/06/2023Cúp điện từ 06:3014:30

Khu vực : DH534053 TBA Thái Anh


Lý do : Cải tạo di dời ĐZ22kV (Theo yêu cầu của UB xã Bình Nghi) – ĐZ22kV từ C33A đến C52-XT478/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong15/06/2023Cúp điện từ 06:3014:30

Khu vực : DH534054 TBA Thuận Phát


Lý do : Cải tạo di dời ĐZ22kV (Theo yêu cầu của UB xã Bình Nghi) – ĐZ22kV từ C33A đến C52-XT478/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong15/06/2023Cúp điện từ 06:3014:30

Khu vực : DH534055 TBA Tân Vạn Xuân


Lý do : Cải tạo di dời ĐZ22kV (Theo yêu cầu của UB xã Bình Nghi) – ĐZ22kV từ C33A đến C52-XT478/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong15/06/2023Cúp điện từ 06:3014:30

Khu vực : DH534069 TBA Chiếu Sáng Số 3


Lý do : Cải tạo di dời ĐZ22kV (Theo yêu cầu của UB xã Bình Nghi) – ĐZ22kV từ C33A đến C52-XT478/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong15/06/2023Cúp điện từ 06:3014:30

Khu vực : DH534070 TBA Gốm Cổ


Lý do : Cải tạo di dời ĐZ22kV (Theo yêu cầu của UB xã Bình Nghi) – ĐZ22kV từ C33A đến C52-XT478/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong15/06/2023Cúp điện từ 06:3014:30

Khu vực : DH539048 TBA Gạch Ngói Phú An


Lý do : Cải tạo di dời ĐZ22kV (Theo yêu cầu của UB xã Bình Nghi) – ĐZ22kV từ C33A đến C52-XT478/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong15/06/2023Cúp điện từ 06:3014:30

Khu vực : DH539049 TBA Bơm Cây Da


Lý do : Cải tạo di dời ĐZ22kV (Theo yêu cầu của UB xã Bình Nghi) – ĐZ22kV từ C33A đến C52-XT478/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong15/06/2023Cúp điện từ 08:1511:15

Khu vực : DC530255 TBA Phú Hưng 2


Lý do : Thay sứ đứng đỡ lèo nhánh rẽ 22kV pha C tại vị trí C53/38 (xà nhánh rẽ) – XT482/TSO-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ15/06/2023Cúp điện từ 06:3010:45

Khu vực : EC538042 XUÂN PHƯƠNG 2


Lý do : Hoán chuyển MBA, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ15/06/2023Cúp điện từ 06:3010:45

Khu vực : EC538237 XUÂN PHƯƠNG 3


Lý do : Hoán chuyển MBA, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ15/06/2023Cúp điện từ 06:4510:45

Khu vực : EC538122 THÁI AN


Lý do : Lắp chụp đầu cột ĐZ 0,4kV-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ15/06/2023Cúp điện từ 07:0010:45

Khu vực : EC538235 HAWAII


Lý do : Hoán chuyển MBA, thí nghiệm MBA, lấy mẫu dầu-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài15/06/2023Cúp điện từ 07:4510:45

Khu vực : FC53A401 TĐC vườn rau Nhơn Phú


Lý do : Thay MBA để bảo dưởng, sửa chữa-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài15/06/2023Cúp điện từ 14:0017:30

Khu vực : FH53A606 NLSH Tín Nhân 2


Lý do : Thay định kỳ HT đo đếm TBA chuyên dùng-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát15/06/2023Cúp điện từ 06:3012:00

Khu vực : GC530619 TBA Xuân An


Lý do : Thay đầu cốt bằng ông nối, lắp yếm chống gãy đầu cốt 03 FCO TBA, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát15/06/2023Cúp điện từ 06:3012:00

Khu vực : GC530620 TBA Xuân Chánh


Lý do : Thay đầu cốt bằng ông nối, lắp yếm chống gãy đầu cốt 03 FCO TBA, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát15/06/2023Cúp điện từ 06:3012:00

Khu vực : GC530622 TBA Chánh Lý


Lý do : Thay đầu cốt bằng ông nối, lắp yếm chống gãy đầu cốt 03 FCO TBA, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát15/06/2023Cúp điện từ 06:3012:00

Khu vực : GC530623 TBA Chánh Lạc


Lý do : Thay đầu cốt bằng ông nối, lắp yếm chống gãy đầu cốt 03 FCO TBA, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát15/06/2023Cúp điện từ 06:3012:00

Khu vực : GC530639 TBA Kiều Đông


Lý do : Thay đầu cốt bằng ông nối, lắp yếm chống gãy đầu cốt 03 FCO TBA, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát15/06/2023Cúp điện từ 06:3012:00

Khu vực : GC530642 TBA Chánh Liêm Nam


Lý do : Thay đầu cốt bằng ông nối, lắp yếm chống gãy đầu cốt 03 FCO TBA, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát15/06/2023Cúp điện từ 06:3012:00

Khu vực : GC530656 Xuân Quang


Lý do : Thay đầu cốt bằng ông nối, lắp yếm chống gãy đầu cốt 03 FCO TBA, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát15/06/2023Cúp điện từ 06:3012:00

Khu vực : GC530870 Phú Gia Nam


Lý do : Thay đầu cốt bằng ông nối, lắp yếm chống gãy đầu cốt 03 FCO TBA, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát15/06/2023Cúp điện từ 06:3012:00

Khu vực : GC530910 Chánh Lạc 2


Lý do : Thay đầu cốt bằng ông nối, lắp yếm chống gãy đầu cốt 03 FCO TBA, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát15/06/2023Cúp điện từ 06:3012:00

Khu vực : GH539107 Cấp nước sinh hoạt xã Cát Tường


Lý do : Thay đầu cốt bằng ông nối, lắp yếm chống gãy đầu cốt 03 FCO TBA, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát15/06/2023Cúp điện từ 06:3012:00

Khu vực : GH539157 chiếu sáng Cát Tường


Lý do : Thay đầu cốt bằng ông nối, lắp yếm chống gãy đầu cốt 03 FCO TBA, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Hoài Ân15/06/2023Cúp điện từ 07:3011:30

Khu vực : IC532171 TBA Phú Hữu


Lý do : Thi công lắp đặt đường dây hạ áp mạch 2 và sang tải-Kế hoạch-

Điện Lực Hoài Ân15/06/2023Cúp điện từ 13:3016:30

Khu vực : IC531021 TBA Hội Nhơn


Lý do : lắp kim thu sét, căng lại dây dẫn và xử lý tiếp xúc đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Hoài Ân15/06/2023Cúp điện từ 13:3016:30

Khu vực : IC537040 TBA Liên Hội 2


Lý do : lắp kim thu sét, căng lại dây dẫn và xử lý tiếp xúc đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong16/06/2023Cúp điện từ 07:0009:45

Khu vực : DC530246 TBA Bắc Thuận Hạnh


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt ĐZ22kV (phục vụ công tác kéo dây 220kV vượt đường dây 22kV) Tại khoảng cột C53/127/29 đến C53/127/30- XT482/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong16/06/2023Cúp điện từ 07:0009:45

Khu vực : DC530248 TBA Suối Đục


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt ĐZ22kV (phục vụ công tác kéo dây 220kV vượt đường dây 22kV) Tại khoảng cột C53/127/29 đến C53/127/30- XT482/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong16/06/2023Cúp điện từ 07:0009:45

Khu vực : DC538051 TBA Thuận hạnh 2


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt ĐZ22kV (phục vụ công tác kéo dây 220kV vượt đường dây 22kV) Tại khoảng cột C53/127/29 đến C53/127/30- XT482/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong16/06/2023Cúp điện từ 07:0009:45

Khu vực : DC538061 TBA Suối Đục 2


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt ĐZ22kV (phục vụ công tác kéo dây 220kV vượt đường dây 22kV) Tại khoảng cột C53/127/29 đến C53/127/30- XT482/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong16/06/2023Cúp điện từ 07:0009:45

Khu vực : DH534081 TBA Bơm Chà Rang


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt ĐZ22kV (phục vụ công tác kéo dây 220kV vượt đường dây 22kV) Tại khoảng cột C53/127/29 đến C53/127/30- XT482/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong16/06/2023Cúp điện từ 07:0013:30

Khu vực : DH534081 TBA Bơm Chà Rang


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt ĐZ22kV (phục vụ công tác kéo dây 220kV vượt đường dây 22kV) Tại khoảng cột C53/127/25A/8 đến C53/127/25A/9- XT482/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong16/06/2023Cúp điện từ 06:3011:30

Khu vực : DC538011 TBA UB Tây Bình


Lý do : Thay dây SCL quý 2 -2023 Từ Cột TBA đến C105-XT482/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong16/06/2023Cúp điện từ 06:3016:30

Khu vực : DC538011 TBA UB Tây Bình


Lý do : Thay dây SCL quý 2 -2023 từ cột C106 đến C111 ĐZ 0,4kV lộ 1 TBA UB. Tây Bình-XT482/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong16/06/2023Cúp điện từ 09:1511:45

Khu vực : DH531001 TBA Daktra


Lý do : CBM cấp độ 2 TBA DakTra (C29) – XT471/VS-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ16/06/2023Cúp điện từ 07:0010:45

Khu vực : EC538113 MỸ CÁT 1


Lý do : Hoán chuyển MBA, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ16/06/2023Cúp điện từ 07:0011:30

Khu vực : EC538121 HIỆP AN


Lý do : Hoán chuyển MBA, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát16/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530401 TBA Tùng Chánh 1


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay FCO + hệ xà TBA Thay FCO Nr Kinh Tế Mới Cát Hiệp-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát16/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530402 TBA Tùng Chánh 2


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay FCO + hệ xà TBA Thay FCO Nr Kinh Tế Mới Cát Hiệp-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát16/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530405 TBA Trung Tâm Mới Cát Hiệp


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay FCO + hệ xà TBA Thay FCO Nr Kinh Tế Mới Cát Hiệp-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát16/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530406 TBA Kinh Tế Mới Cát Hiệp


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay FCO + hệ xà TBA Thay FCO Nr Kinh Tế Mới Cát Hiệp-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát16/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530408 TBA Trang Trại


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay FCO + hệ xà TBA Thay FCO Nr Kinh Tế Mới Cát Hiệp-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát16/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530410 TBA Tùng Chánh 3


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay FCO + hệ xà TBA Thay FCO Nr Kinh Tế Mới Cát Hiệp-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát16/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530439 Tùng Chánh 4


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay FCO + hệ xà TBA Thay FCO Nr Kinh Tế Mới Cát Hiệp-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát16/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GC530440 Tùng Chánh 5


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay FCO + hệ xà TBA Thay FCO Nr Kinh Tế Mới Cát Hiệp-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát16/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GD539160 MTMN Nhất Vinh


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay FCO + hệ xà TBA Thay FCO Nr Kinh Tế Mới Cát Hiệp-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát16/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GD539162 MTMN Thái Hòa


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay FCO + hệ xà TBA Thay FCO Nr Kinh Tế Mới Cát Hiệp-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát16/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GD539163 MTMN E-Parming


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay FCO + hệ xà TBA Thay FCO Nr Kinh Tế Mới Cát Hiệp-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát16/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GD539168 ĐMT JMJ


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay FCO + hệ xà TBA Thay FCO Nr Kinh Tế Mới Cát Hiệp-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát16/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GD539169 ĐMT APN


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay FCO + hệ xà TBA Thay FCO Nr Kinh Tế Mới Cát Hiệp-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát16/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GD539187 ĐMT REAMAC


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay FCO + hệ xà TBA Thay FCO Nr Kinh Tế Mới Cát Hiệp-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát16/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GD539188 ĐMT DESMAC


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay FCO + hệ xà TBA Thay FCO Nr Kinh Tế Mới Cát Hiệp-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát16/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GH539025 Khánh Tiên


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay FCO + hệ xà TBA Thay FCO Nr Kinh Tế Mới Cát Hiệp-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát16/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GH539032 CS Giống Cát Hiệp


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay FCO + hệ xà TBA Thay FCO Nr Kinh Tế Mới Cát Hiệp-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát16/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : GH539033 Xử lý rác thải


Lý do : Bọc cách điện, dựng giàn giáo vượt đường dây 22kV Thay FCO + hệ xà TBA Thay FCO Nr Kinh Tế Mới Cát Hiệp-Kế hoạch-

Điện lực Tuy Phước16/06/2023Cúp điện từ 07:3008:30

Khu vực : HH537073 Định Thiện Đông


Lý do : Thay hệ thống đo đếm định kỳ TBA TBA Định Thiện Đông – XT477ANH-Kế hoạch-

Điện lực Tuy Phước16/06/2023Cúp điện từ 08:3009:30

Khu vực : HH537075 Văn Quang 2


Lý do : Thay hệ thống đo đếm định kỳ TBA Văn Quang 2 – XT477ANH-Kế hoạch-

Điện lực Tuy Phước17/06/2023Cúp điện từ 09:3011:30

Khu vực : HH532011 Chiếu Sáng LS2


Lý do : Thay hệ thống đo đếm định kỳ TBA LS 2 – XT472QNH-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 06:0006:30

Khu vực : CC533173 TBA Gò Quyền


Lý do : Sa thải phụ tải sau cách ly PĐ Lâm Trúc để cắt CL PĐ Lâm Trúc chuyển lưới cấp điện từ XT473HNH cho XT476TQU (phục vụ công tác di dời lưới điện XT476TQU theo yêu cầu của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn)-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 06:0006:30

Khu vực : CC533174 TBA Lâm Trúc


Lý do : Sa thải phụ tải sau cách ly PĐ Lâm Trúc để cắt CL PĐ Lâm Trúc chuyển lưới cấp điện từ XT473HNH cho XT476TQU (phục vụ công tác di dời lưới điện XT476TQU theo yêu cầu của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn)-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 06:0006:30

Khu vực : CC533175 TBA Trường An


Lý do : Sa thải phụ tải sau cách ly PĐ Lâm Trúc để cắt CL PĐ Lâm Trúc chuyển lưới cấp điện từ XT473HNH cho XT476TQU (phục vụ công tác di dời lưới điện XT476TQU theo yêu cầu của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn)-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : CC533194 TBA Tăng Long 2


Lý do : Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để thi công đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : CC533201 TBA Lâm Trúc 2


Lý do : Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để thi công đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : CC535138 TBA Chòm Cát


Lý do : Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để thi công đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : CC573166 TBA Chòm Rừng 2


Lý do : Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để thi công đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 06:0006:30

Khu vực : CC573170 TBA Gò Quyền 2


Lý do : Sa thải phụ tải sau cách ly PĐ Lâm Trúc để cắt CL PĐ Lâm Trúc chuyển lưới cấp điện từ XT473HNH cho XT476TQU (phục vụ công tác di dời lưới điện XT476TQU theo yêu cầu của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn)-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : CC573177 TBA Lâm Trúc 3


Lý do : Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để thi công đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 06:0006:30

Khu vực : CC573211 TBA Trường Lâm


Lý do : Sa thải phụ tải sau cách ly PĐ Lâm Trúc để cắt CL PĐ Lâm Trúc chuyển lưới cấp điện từ XT473HNH cho XT476TQU (phục vụ công tác di dời lưới điện XT476TQU theo yêu cầu của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn)-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 06:0006:30

Khu vực : CC573237 TBA Trường An 3


Lý do : Sa thải phụ tải sau cách ly PĐ Lâm Trúc để cắt CL PĐ Lâm Trúc chuyển lưới cấp điện từ XT473HNH cho XT476TQU (phục vụ công tác di dời lưới điện XT476TQU theo yêu cầu của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn)-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : CC573243 TBA Chòm Rừng 3


Lý do : Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để thi công đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : CC573256 TBA Ka Công 4


Lý do : Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để thi công đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : CH539137 TBA 250kVA Phạm Thị Hường- Tam Quan Nam


Lý do : Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để thi công đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 06:0006:30

Khu vực : CH539180 TBA VÕ XUÂN KA


Lý do : Sa thải phụ tải sau cách ly PĐ Lâm Trúc để cắt CL PĐ Lâm Trúc chuyển lưới cấp điện từ XT473HNH cho XT476TQU (phục vụ công tác di dời lưới điện XT476TQU theo yêu cầu của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn)-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 06:0010:00

Khu vực : CH539220 TBA Chiếu Sáng Số 2 Lại Giang-Thiện Chánh


Lý do : Di dời ĐZ 22kV XT476TQU để thi công đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 09:3010:00

Khu vực : CC533173 TBA Gò Quyền


Lý do : Sa thải phụ tải sau cách ly PĐ Lâm Trúc để đóng CL PĐ Lâm Trúc chuyển lưới cấp điện từ XT476TQU cho XT473HNH (sau khi công tác di dời lưới điện XT476TQU theo yêu cầu của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn xong).-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 09:3010:00

Khu vực : CC533174 TBA Lâm Trúc


Lý do : Sa thải phụ tải sau cách ly PĐ Lâm Trúc để đóng CL PĐ Lâm Trúc chuyển lưới cấp điện từ XT476TQU cho XT473HNH (sau khi công tác di dời lưới điện XT476TQU theo yêu cầu của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn xong).-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 09:3010:00

Khu vực : CC533175 TBA Trường An


Lý do : Sa thải phụ tải sau cách ly PĐ Lâm Trúc để đóng CL PĐ Lâm Trúc chuyển lưới cấp điện từ XT476TQU cho XT473HNH (sau khi công tác di dời lưới điện XT476TQU theo yêu cầu của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn xong).-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 09:3010:00

Khu vực : CC573170 TBA Gò Quyền 2


Lý do : Sa thải phụ tải sau cách ly PĐ Lâm Trúc để đóng CL PĐ Lâm Trúc chuyển lưới cấp điện từ XT476TQU cho XT473HNH (sau khi công tác di dời lưới điện XT476TQU theo yêu cầu của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn xong).-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 09:3010:00

Khu vực : CC573211 TBA Trường Lâm


Lý do : Sa thải phụ tải sau cách ly PĐ Lâm Trúc để đóng CL PĐ Lâm Trúc chuyển lưới cấp điện từ XT476TQU cho XT473HNH (sau khi công tác di dời lưới điện XT476TQU theo yêu cầu của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn xong).-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 09:3010:00

Khu vực : CC573237 TBA Trường An 3


Lý do : Sa thải phụ tải sau cách ly PĐ Lâm Trúc để đóng CL PĐ Lâm Trúc chuyển lưới cấp điện từ XT476TQU cho XT473HNH (sau khi công tác di dời lưới điện XT476TQU theo yêu cầu của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn xong).-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn17/06/2023Cúp điện từ 09:3010:00

Khu vực : CH539180 TBA VÕ XUÂN KA


Lý do : Sa thải phụ tải sau cách ly PĐ Lâm Trúc để đóng CL PĐ Lâm Trúc chuyển lưới cấp điện từ XT476TQU cho XT473HNH (sau khi công tác di dời lưới điện XT476TQU theo yêu cầu của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn xong).-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ17/06/2023Cúp điện từ 06:0014:00

Khu vực : EC530503 BÌNH TRỊ


Lý do : Dựng cột, lắp xà sứ ĐZ 22kV, theo yêu cầu của địa phương để mở rộng KDC-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ17/06/2023Cúp điện từ 06:0014:00

Khu vực : EC538208 TRUNG HÒA


Lý do : Dựng cột, lắp xà sứ ĐZ 22kV, theo yêu cầu của địa phương để mở rộng KDC-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ17/06/2023Cúp điện từ 06:0014:00

Khu vực : EC538210 TRUNG THÀNH 3


Lý do : Dựng cột, lắp xà sứ ĐZ 22kV, theo yêu cầu của địa phương để mở rộng KDC-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ17/06/2023Cúp điện từ 06:0014:00

Khu vực : EC538434 Bình Trị 2


Lý do : Dựng cột, lắp xà sứ ĐZ 22kV, theo yêu cầu của địa phương để mở rộng KDC-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ17/06/2023Cúp điện từ 06:0014:00

Khu vực : EH539132 NM nước


Lý do : Dựng cột, lắp xà sứ ĐZ 22kV, theo yêu cầu của địa phương để mở rộng KDC-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FD53B104 ĐMT Việt Mỹ 2


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH51B601 Huỳnh Phát 4


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH539013 Cargill


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH539015 NPK


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH539020 Khải Vi 2 – 1


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH539026 Mai Long


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH539027 Vi Mec


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH539031 Thinh Gia


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH539032 Thịnh Gia 1


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH539033 Hoàng Minh


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH539035 Qui Long 1


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH539036 Thành An


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH539038 Nước Khoáng Quy Nhơn


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH539039 Vũ Anh


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH539041 Quốc Khánh


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH53B101 Vũ Anh 2


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH53B102 Khánh Hưng


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH53B103 NPK2


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH53B104 Công nghiệp Hàng Hải 2


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH53B107 Việt Mỹ


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH53B108 T380-9


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH53B109 Nước khoáng Quy Nhơn 2


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH53B113 Nước Khoáng Quy Nhơn 3


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH53B601 Vũ Anh 3


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH53B716 Nhật Nam Hưng


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH53B727 Hưng Thành Ngân


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH53B729 Đá Thạch Anh


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH53B731 Huỳnh Phát


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài17/06/2023Cúp điện từ 05:0008:30

Khu vực : FH53B732 Đá Long Mỹ


Lý do : Dựng cột, lắp xà, sứ, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới TBA Đặng Gia-Kế hoạch-

Điện lực Tuy Phước17/06/2023Cúp điện từ 07:3009:00

Khu vực : HH530375 TBA Chi cục Thuế


Lý do : Thay hệ thống đo đếm định kỳ TBA Chi Cục Thuế – XT472QNH-Kế hoạch-

Điện lực Tuy Phước17/06/2023Cúp điện từ 07:3008:30

Khu vực : HH630348 Mỹ Quang


Lý do : Thay hệ thống đo đếm định kỳ TBA Mỹ Quang – XT376QNH-Kế hoạch-

Điện lực Tuy Phước17/06/2023Cúp điện từ 09:1510:30

Khu vực : HH530393 TBA Đồ Gỗ Viễn Thông


Lý do : Thay hệ thống đo đếm định kỳ TBA Đồ Gỗ Viễn Thông – XT472QNH-Kế hoạch-

Điện lực Tuy Phước17/06/2023Cúp điện từ 10:1511:15

Khu vực : HH532009 Cầu Ông Đô


Lý do : Thay hệ thống đo đếm định kỳ TBA Cầu Ông Đô- XT376QNH-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn19/06/2023Cúp điện từ 07:1510:45

Khu vực : AC530254 Đào Tấn 1


Lý do : Thay FCO TBA Đào Tấn 1 XT 475/DDA-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn19/06/2023Cúp điện từ 07:1514:15

Khu vực : AC530339 Thanh niên 1


Lý do : Dựng cột sang ĐZ 0,4kV, xử lý cột nghiêng-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ19/06/2023Cúp điện từ 06:3015:30

Khu vực : EH539090 Tấn Phát 4


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ19/06/2023Cúp điện từ 06:3015:30

Khu vực : EH539720 TBA Tôm giống Việt Úc 1


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ19/06/2023Cúp điện từ 06:3015:30

Khu vực : EH539741 TBA Tôm giống Việt Úc 2


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ19/06/2023Cúp điện từ 06:3015:30

Khu vực : EH539756 TBA Tôm giống Việt Úc 3


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ19/06/2023Cúp điện từ 06:3015:30

Khu vực : EH539757 Chiếu sáng số 1 Mỹ Thành


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ19/06/2023Cúp điện từ 06:3015:30

Khu vực : EH539758 Chiếu sáng số 2 Mỹ Thành


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ19/06/2023Cúp điện từ 06:3015:30

Khu vực : EH539759 Chiếu sáng số 3 Mỹ Thành


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện lực Tuy Phước19/06/2023Cúp điện từ 07:4509:15

Khu vực : HC530206 TBA Diêu Trì 1


Lý do : Thay ATM Lộ 1 + bão dưỡng TBA Diêu Trì TBA Diêu Trì – XT472QNH-Kế hoạch-

Đánh giá post