Lịch cắt điện Bình Phước hôm nay cập nhật đến 23/6

Do nguyên nhân thiếu điện mùa hè nắng nóng trên địa bạn Bình Phước .Giải pháp được đưa ra là cắt điện luân phiên các tỉnh thành quận huyện để tập trung vào khu công nghiệp và khu kinh tế trọng điểm.

người chịu thiệt nhất vẫn là người dân, tình trang cúp điện kéo dài dẫn đến sự khó chịu và ức chế cho toàn dân

Không phải ai cũng có thông tin lịch cắt điện Bình Phước ,người dân cần phải tra thông tin trên các cơ sở dữ liệu online ,các web evn và hội nhóm zalo face

Dưới đây chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin ngày cắt điện mới nhất cho người dân có nhu cầu xem.

NGÀYNỘI DUNG
08/06/2023


Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Phú Riềng


Khu vực : – Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2023


Cúp điện từ 13:30 đến 15:00

Điện lực Phú Riềng


Khu vực : – Thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2023


Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Chơn Thành


Khu vực : Công ty Môi trường Bình Phước Xanh- Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước.


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2023


Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Chơn Thành


Khu vực : Ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Minh Lập; Xã Quang Minh thị xã Chơn Thành; Ấp Sả Nạp xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước.


Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/06/2023


Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Bình Long


Khu vực : Một phần Khu Phố Xa cam, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2023


Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Bình Long


Khu vực : Một phần Khu Phố Phú Nghĩa, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2023


Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Bình Long


Khu vực : Một phần Khu Phố Phú Nghĩa, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2023


Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Bình Long


Khu vực : Một phần Khu Phố Phú Nghĩa, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2023


Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Bình Long


Khu vực : Một phần Khu Phố Phú Trung, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2023


Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Bình Long


Khu vực : Một phần Khu Phố Phú Thuận, Phường Phú Thịnh, Thị xã Bình Long


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2023


Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Bình Long


Khu vực : Một phần Khu Phố Phú Thuận, Phường Phú Thịnh, Thị xã Bình Long


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/06/2023


Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Bình Long


Khu vực : Một phần Ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2023


Cúp điện từ 07:00 đến 14:00

Điện lực Bù Đăng


Khu vực : Toàn bộ, xã Đăng Hà – Bù Đăng – Bình Phước


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2023


Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Phước Long


Khu vực : TBA Phước Thành


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2023


Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Hớn Quản


Khu vực : Một phần thị trấn Tân Khai, Toàn bộ khu vực xã Đồng Nơ, Tân Hiệp huyện Hớn Quản tỉnh BÌnh Phước


Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/06/2023


Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Hớn Quản


Khu vực : Một phần xã Đồng Nơ, toàn bộ khu vực xã Tân Hiệp huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2023


Cúp điện từ 07:00 đến 14:00

Điện lực Bù Đăng


Khu vực : Toàn bộ, xã Đăng Hà – Bù Đăng – Bình Phước


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/06/2023


Cúp điện từ 07:00 đến 16:30

Điện lực Lộc Ninh


Khu vực : Một phần xã Lộc Thạnh huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước


Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/06/2023


Cúp điện từ 08:30 đến 08:45

Điện lực Lộc Ninh


Khu vực : Một phần xã Lộc Hưng huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước


Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/06/2023


Cúp điện từ 08:30 đến 08:45

Điện lực Lộc Ninh


Khu vực : Một phần xã Lộc Hưng và xã Lộc Thịnh huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước


Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/06/2023


Cúp điện từ 14:30 đến 14:45

Điện lực Lộc Ninh


Khu vực : Một phần xã Lộc Hưng huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước


Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/06/2023


Cúp điện từ 14:30 đến 14:45

Điện lực Lộc Ninh


Khu vực : Một phần xã Lộc Hưng và xã Lộc Thịnh huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước


Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/06/2023


Cúp điện từ 22:00 đến 05:00

Điện lực Bù Đăng


Khu vực : Toàn bộ Xã Đăng Hà Huyện Bù Đăng Tỉnh Bình Phước


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2023


Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Đồng Xoài


Khu vực : Một phần ấp 1, ấp 4 xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước


Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/06/2023


Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Đồng Xoài


Khu vực : Một phần ấp 8 xã Tân Thành thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước


Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/06/2023


Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Bù Gia Mập


Khu vực : Một phần thôn Cầu Khỉ, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2023


Cúp điện từ 09:30 đến 11:30

Điện lực Bù Gia Mập


Khu vực : Một phần thôn Đắk Lim, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2023


Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Đồng Xoài


Khu vực : Một phần KP Phú Mỹ phường Tân Phú, một phần KP Làng 3 phường Tiến Thành thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2023


Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Hớn Quản


Khu vực : Một phần xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước


Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/06/2023


Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Đồng Xoài


Khu vực : Một phần Kp Phú Mỹ, Kp Phú Thanh, KP Phú Thịnh, KP Phú Xuân phường Tân Phú thành phố Đồng Xoài


Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18/06/2023


Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện lực Đồng Phú


Khu vực : Công ty Gỗ Xanh Kim Tín TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Đánh giá post